23ápr.
03

Éves rendes közgyűlés

Éves rendes közgyűlés
Események

Időpont:

2023. május 3. 11:00 - 2023. május 3. 14:00

Hely:

SZVT székház

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés egyben tisztújító küldöttgyűlés is, ezért a Közgyűlés két részből áll.  

A Közgyűlés I. részének napirendje:

1.    Az SZVT 2022. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának ismertetése

2.    Felügyelőbizottság jelentésének megtárgyalása és elfogadása

3.    Szavazás a Közhasznú jelentés elfogadásáról

4.    Leköszönő elnök beszéde

5.    Az egyesület új tisztségviselőinek megválasztása. dr. Sipos Erika a Jelölőbizottság nevében személyi javaslatot tesz az Elnök, az Alelnökök, az Országos Elnökség, valamint a Felügyelőbizottság tagjaira. Az előterjesztést követően titkos szavazás következik, melynek eredményét a Mandátumszámláló és Szavazatszedő Bizottság elnöke ismerteti

6.    A megválasztott elnök rövid beszéde

7.    Egyebek  

A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes a meghívóban szereplő napirendi kérdések tárgyában történő határozathozataloknál.


Hozzászólások