Küldetés, történet

Az SZVT küldetése, hogy hidat alkosson a tudomány, a kutatás, az oktatás, valamint a gazdaságban dolgozó, mindennapi feladataikat magas szinten ellátni kívánó, szakemberek között. Rendezvényeinken, kiadványainkban a legfrissebbtudományos eredmények megismerésére, elsajátítására kínálunk lehetőséget. Szervezetünk széleskörű szaktanácsadással, kutatásokkal is hozzájárul a modern menedzsment és társadalomtudományi kutatási eredmények hasznosulásához.
Tevékenységünk során nagy figyelmet fordítunk az Információs társadalom és a II. Nemzeti fejlesztési terv stratégiai célkitűzéseinek megvalósításához szükséges ismeretek népszerűsítésére.

Az SZVT saját kutatási projektjein túl a gazdasági, állami szervezetek számára is koordinál projekteket, a legmagasabb szakmai szinten tevékenykedő kutatók, kutató műhelyek bevonásával. Az innovációs járulék felhasználásával az SZVT bevonásával a vállalatok a leghatékonyabb módon növelhetik versenyképességüket. Szervezetünk az elmúlt 3 évben több mint 70 projektet koordinált nagy sikerrel.
Külön figyelmet fordítunk az ifjúsággal történő szoros kapcsolatra, ezért a gazdasági szféra szereplői mellett hazai és külföldi egyetemi és akadémiai szervezetekkel is együttműködést folytatunk. Az fiatal kutatók tevékenységét Doktorandusz-támogató Programmal, ösztöndíjakkal, valamint különböző témájú PhD konferenciák szervezésével is támogatja az SZVT.

Az SZVT története

Az SZVT Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság - korábbi nevén Kutatási és Fejlesztési Központ - 1970. október 10-én alakult a korábbi MTESZ Központi Ipargazdasági Bizottságából.

Az 1960-as évek végén a direkt-tervutasításos rendszer megszűnésével - az új gazdasági mechanizmus bevezetésével - a vállalatoknak adott részleges önállóság és nyereségorientáltság a korábbihoz képest más vezetési módszereket kívánt. Az új vezetési módok elterjesztésével a vállalatvezetők összegyűjtésének, és központilag irányítható képzésének igényéből kiindulva alakult meg az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ.

A rendszerváltást követően, az állami támogatások megszűnésével a civil szervezetek többségéhez hasonlóan az SZVT is nehéz anyagi és társadalmi helyzetbe került, mivel az új, kapitalizálódó társadalom, valódi civil szervezeti hozzáállást igényelt. A megváltozott elvárások felismerését követően a szervezet a múlt örökségét folytatva sikeres reformprogramot valósított meg, így küldetésének eleget téve meghatározó menedzsment és vezető műhelyként működhetett tovább.

Jelenleg az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ nonprofit egyesületként működő társadalmi szervezet.
A társaság érdemi munkája a kezdetektől elsősorban a szakosztályokban, illetve a szakosztályszerűen működő bizottságokban folyik. Ezeket az SZVT fokozatosan hozta létre az idők folyamán. Jelenleg 10 szakosztályban és 2 regionális szervezetben folyik a szervezet munkája.