Adatkezelés

A honlapon található publikációk, tudományos közlemények az SZVT, vagy a megjelölt szerző szellemi tulajdonát képezik. S mint ilyenek, szerzői jog védelme alatt állnak.

A jogi tagok adatait a Jelentkezési lap nyilvánossági kritériumainak megfelelően publikáljuk. A publikus adatok valóságtartalmáért a tag felel.

A személyes, valamint nyilvánosnak nem minősülő adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeljük.

SZVT Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság