Szervezeti felépítés és működés

Tagság:

A tagok az Alapszabályban rögzített tevékenységüket, többnyire, az egyesület területi és/vagy szakmai szervezeteiben fejtik ki. Az SZVT tagja választhat és választható az egyesület szerveibe.

Szakosztály elnökök:

A szervezet munkája jelenleg 10 szakosztályban és 2 megyei szervezetben folyik. Minden szakosztály, illetve megyei szervezet élén egy-egy szakosztály- illetve megyei elnök áll.

Küldöttgyűlés:

Az egyesület legfőbb vezető szerve a Küldöttgyűlés, amely a tagok által választott küldöttek (tagok) gyűlése.  A küldöttek megválasztása 5 évenként történik. A Küldöttgyűlés dönt a szervezet stratégiai kérdéseiben, feladata a közhasznúsági jelentés elfogadása is, valamint megválasztja a vezető tisztségviselőket, köztük az elnököt is.

Országos Elnökség:

Az Országos Elnökség tagjait a Küldöttgyűlés választja meg. Feladata többek között az éves költségvetés meghatározása, az éves beszámoló, és mérleg jóváhagyása, az egyesület szabályzatainak elfogadása.

Elnök:

Az Országos Elnökség ülései közötti időszakban az egyesület tevékenységét az elnök irányítja. Az egyesület elnökét, 5 évre, a Küldöttgyűlés választja. Az egyesületet az elnök önállóan képviseli.

Társelnök:

A társadalom kiemelkedő tudományos vagy gazdasági szereplői közül az Országos Elnökség társelnök(ök)et választhat. A társelnök(ök) az Országos Elnökség munkájában tanácskozási jogkörrel vesz(nek) részt.

Alelnök:

Az egyesület alelnökeit a Küldöttgyűlés választja. Az alelnökök konkrét feladatainak és felelősségi körének meghatározása az egyesület elnökének kizárólagos feladata.

Ügyvezető:

Az egyesület Munkaszervezetét, az elnök által kinevezett ügyvezető igazgató vezeti, aki az elnöknek tartozik felelősséggel. Feladatát az elnök határozza meg. A munkáltatói jogokat, felette az elnök gyakorolja.

Szervezeti ábra:

Az SZVT szervezeti felépítése