Dél-alföldi Szervezet

 

 

SZVT KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KÖZPONT
DÉL- ALFÖLDI SZERVEZETE
5600 Békéscsaba, Gyóni G. út 6.1/9

Tel./fax.: +36 66/451-479,
mobil:+36/30-943-3266,+36/30-625-8308
E-mail: szvt01@szvtbekescsaba.hu,
             szvt03@szvtbekescsaba.hu
Web   : www.szvt.hu (Dél- alföldi Szervezet);
Skype: szvt111

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000950/2014

Az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ Dél-alföldi Szervezete – a továbbiakban Szervezet -, mint jogi önállóságú szervezet, bekapcsolódva és teljes mértékben elfogadva az SZVT mindenkor hatályos Alapszabályában valamint egyéb  szabályzataiban foglaltakat, erősíteni és területi szinten kívánja megvalósítani az SzVT célkitűzéseit a szervezet szakmai műhellyé válását a vezetés, szervezés, oktatás, képzés és a művelődés területén.

Az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ Dél-alföldi Szervezete olyan szervezetként kíván működni, amely képes a területet szakembereinek közreműködésével hozzájárulni a Dél-Alföld társadalmi, gazdasági fejlődéséhez. Mindezt a célt demokratikus konszenzuskereső szervezeti formák és működés alapján valósítja meg.

Céljait és feladatait az SZVT alapszabályából és egyéb hatályos szabályzatiból származtatja és ennek megfelelően végez alkalmazott kutatási, oktatási, továbbképzési tevékenységet különös figyelemmel a terület gazdasági, oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi szükségleteire. Széleskörű szakmai kapcsolatok kiépítésére törekszik az állami, társadalmi és gazdasági területeken. Munkája kiterjed a különböző rétegek, szakmai csoportok horizontálisan és vertikálisan működő profiljára.
 

Dr. Kincses László

elnök

Közlemény

A 2018. február  27-re meghirdetett “ Szakmai nap a közétkeztetésben foglalkoztatottaknak “ c. szakmai  napra szóló körlevélben a következő két mondat tévesen került feltüntetésre:

" A 3762014.(ÍV.30 ) EMMI rend. 16§(7) bek. alapján az élelmezésvezetőknek 5 évente táplálkozás-egészségügyi továbbképzésen kell részt venniük. A szakmai nappal ehhez kívánunk hozzájárulni "

A hivatkozott 37/ 2014. (IV.30 ) EMMI rend. 16.§(7) bekezdése szerint a szakképzéssel rendelkező személyeknek az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet táplálkozás-egészségügyi tárgyú képzésen kell ötévente részt venniük, ezen képzést az SZOT Kutatási és Fejlesztési Központ Dél-alföldi Szervezetének meghirdetett szakmai napján történőn részvétel nem helyettesíti, az említett EMMI rendelet alapján az ötéves képzést kizárólag az Országos gyógyszerészeti és élelmezés-Egészségügyi Intézet (OGYÉI ) jogosult megszervezni és tanúsítani az azon történő részvételt.

Békéscsaba, 2018. febr. 8.

 

Tisztelettel :

dr. Kincses László
elnök

 

Dél-alföldi Szervezet Alapszabálya

Dél-alföldi Szervezet Elnöksége

Kivonat 1.sz közgyűlési határozat

Jelenléti ív

 

Közhasznúsági jelentések:

Közhasznúsági Jelentés 2017

Közhasznúsági Jelentés 2016

Közhasznúsági Jelentés 2015

Közhasznúsági Jelentés 2014

Közhasznúsági Jelentés 2013 

Közhasznúsági Jelentés 2011

 

Munkatervek:

Munkaterv 2018

 

Szolgáltatásaink:

ÜGYINTÉZÉS A GYAKORLATBAN

  

Képzéseink:

Diétás szakács OKJ:35 811 03(E-000950/2014/A001)

Diétás szakács OKJ-s szakképzés indítása Békéscsabán

Diétás szakács OKJ-s szakképzés jelentkezési lap

Élelmezésvezető OKJ:52 811 01(E-000950/2014/A002)

Élelmezésvezető OKj szakképzés indítása

A 2013.évi LXXVII. Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésekben végzettek kimutatása

Év Képzési program engedélyszámaMegnevezéseOKJ számaVégzettek létszáma (fő)

2015.

E-000950/2014/A001

Diétás szakács

35 811 03

20

2016.

SZPK 00069-150013

Élelmezésvezető

-

16

2017.

E-000950/2014/A001

Diétás szakács

35 811 03

9

2017.

E-000950/2014/A002

Élelmezésvezető

52 811 01

26

2018.

E-000950/2014/A001

Diétás szakács

35 811 03

7

 

Képek az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ -Dél-alföldi Szervezete képzéseiről.

2017-ben_vegzett_elelelmezesvezetok_Bekescsaban

2018-ban_vegzett_dietas_szakacsok_Bekescsaban