Alkalmazott Pszichológia Szakosztály

A Szakosztály célja, hogy a 2008. március 31-én indult Psychogalaxy projekthez csatlakozó, önkéntes és érdemi, tudományos kutatómunkát végezzen. 

A szakosztály munkacsoportokból áll, melyek a 2009. évben a következő kutatási területeket preferálják:

 1. rajzvizsgálatok, színtesztek, szimbólumtesztek, élettér-teszt vizsgálatának területe
 2. interakciódinamikai kutatások: páros rajz és közös rajz, hagyományos papír-ceruza és internetes formában
 3. kapcsolatok kutatása: baráti és párkapcsolatok, kérdőíves és más módszerekkel
 4. egyéb kérdőíves kutatások, különös tekintettel a kapcsolati és kötődési kérdőívekre

A szakosztály működési céljai

Az SZVT Alkalmazott pszichológiai szakosztály célja a Psychogalaxy („Az ország tesztje”) kutatás

 • adatainak feldolgozása,
 • kutatási eredményeinek publikálása,
 • módszereinek vagy funkcióinak továbbfejlesztése,
 • olyan új kutatások indítása, melyek kapcsolódnak a Psychogalaxy módszereihez vagy céljaihoz.


A Psychogalaxy céljai:

 • baráti és párkapcsolatok működésének megismerése a kapcsolatok javításának, fejlesztésének céljával
 • az összeillés kutatása segítő céllal
 • az ország lakosságának reprezentatív, pszichológiai feltérképezése
 • előre meghatározott részpopulációk vizsgálata (szakdolgozat, TDK, műhelymunka stb.)


Működési forma

Az SZVT Alkalmazott pszichológiai szakosztálya munkacsoportokból áll, amelyek működését a szakosztály elnöke koordinálja. A munkacsoportok a következők:

 • elnök: Dr. Vass Zoltán
 • kérdőíves kutatási munkacsoport (vezeti: Reinhardt Melinda)
 • közös rajzvizsgálati munkacsoport (vezeti: Vass Viola)
 • rajzvizsgálati munkacsoport (vezeti: Szabados Enikő)

 

A Szakosztály az üléseket havonta rendezi meg, a munkacsoportok azonban gyakrabban is találkoznak, az aktuális feladatok függvényében. A tagok kapcsolattartását az üléseken kívül a szakosztály Hírlevele biztosítja.

A szakosztály elnöke: Dr. Vass Zoltán