17máj.
03

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére 2017

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére 2017

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány, a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló tehetséges hallgatók kiválasztását és menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.


Ezért az Alapítvány Kuratóriuma a „Harsányi István-díj” (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2017. évben ismételten pályázatot ír ki, 35 év alatti fiatalok részére. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú

 •  tudományos diákköri munkák, kutatási munkák,
 •  szakdolgozatok, diplomamunkák,
 •  PhD-disszertációk

készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.


A pályázatok az alábbi – innovációs folyamatokkal kapcsolatos – menedzsment szakterületeken adhatók be:

 •  szellemitulajdon-védelem menedzsment,
 •  tudás menedzsment,
 •  minőség menedzsment,
 •  humán erőforrás menedzsment,
 •  kutatás-fejlesztés menedzsment,
 •  informatika menedzsment,
 •  környezetvédelem menedzsment,
 •  technológiai innováció támogatási formái
 •  technológiai innováció szerepe a vállalkozásokban.


A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, elektronikus formában, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.


A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (pl. tanszékvezetői) ajánlása és (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a „Pályázati adatlap” teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.


Beküldési határidő: 2017. június 27-én, 14:00 óráig beérkezően. A pályázatokat pdf formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Szövetség titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.


A Kuratórium - mely külső szakértőket, vállalatvezetőket is bevonhat a döntésbe - 2017. szeptember elejéig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról két kategóriában:

 •  PhD-munkák, ill.
 •  egyéb munkák (Bsc, BA,Msc, MBA, TDK).


Az egyszeri ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2016-ban az elnyert ösztöndíjak összege 150 000, ill. 120 000 Ft volt). A díjakat ünnepélyes keretek között 2017 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ honlapján publikáljuk.


A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból. További információ az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: +36- 1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu).


Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma


Pályázat támogatói:

Pro Progressio Alapítvány

Heller Farkas Alapítvány

Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézete


Hozzászólások