10jún.
11

Pályázati kiírás „Harsányi István-díj”

Pályázati kiírás „Harsányi István-díj”
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
„Harsányi István-díj” elnyerésére

 

 

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

 Az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány és a Hewlett-Packard Magyarország Kft. támogatásával a „Harsányi István-díj” (kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2010. évre ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú

 • diplomatervek, PhD-disszertációk
 • tudományos diákköri munkák,
 • kutatási munka 

készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.
 
A pályázatok az alábbi – elsősorban az innovációs folyamatokkal kapcsolatos – menedzsment szakterületeken adhatók be:

 

 • tudás menedzsment
 • minőség menedzsment
 • humán menedzsment
 • kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
 • innováció támogatási formái
 • innováció szerepe a vállalkozásokban
 • stratégia, üzletfejlesztés
 • logisztika, anyagtechnológia
 • informatikai menedzsment
 • környezetvédelmi menedzsment.

 

A pályaműveket az összefoglalóval együtt, nyomtatott formában 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható magyar nyelvű kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a „Pályázati adatlap” teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2010. június 30-án, 12:00 óráig beérkezően.

Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., II. em.

 

A szakmai Kuratórium 2010. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2009-ben a 12 db kiadott ösztöndíj összege egyenként 120 000 Ft volt).
Az ösztöndíjak átadására ünnepélyes keretek között a felsőfokú intézmények évnyitóján, diplomaosztó ünnepségén vagy egyéb rendezvényén kerül sor. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.

 

A pályázati adatlap beszerezhető az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: 453-6572, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthető awww.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból.

 

Budapest, 2010. április 
         

Manager Képzés Alapítvány
           kuratóriuma
 

Szerkesztette: Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság

Hozzászólások