19febr.
08

Műszakiak Bólyai Köre előadássorozat 9. előadás

Műszakiak Bólyai Köre előadássorozat 9. előadás

Ezúton tisztelettel meghívjuk az SZVT Műszakiak Bolyai Köre, „A műszaki értelmiség erkölcsi felelőssége” előadás és vitakörének soron következő előadására, melyre 2019. február 20-án (szerda) 14:00 órai kezdettel kerül sor az SZVT székházának előadótermében (1126 Bp. Orbánhegyi út 14.) „Mérnök-erkölcsök békaperspektívában” címmel.

Az előadó: Dr. Papanek Gábor okl közgazdász és alkalmazott matematikus. 1987-2012 között a Gazdaság Kutató Intézet (GKI) ügyvezető igazgatója, később a Műegyetem, majd az egri Eszterházy Károly Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének egyetemi tanára, jelenleg Egerben professzor emeritus. Vállalatgazdaságtant, ezen belül kiemelten stratégiai- és innováció-menedzsmentet tanít. Akadémiai  (DSc) disszertációjának témája a ”Tudásáramlás, jogbiztonság, együttműködés, mint a magyar gazdaság láthatatlan forrásai” volt.

A bevezető során az előadó emlékeztet rá, hogy az erkölcs lényegében társadalmi normagyűjtemény, és bár az e normák sokféle meggondolás alapján ítélhetik a tetteket erkölcsöseknek, illetve erkölcsteleneknek, valójában a minősítések széles körben hasonlóak. Így a gazdasági tevékenységek, magatartások többségének a megítélése terén is társadalmi egyetértés alakítható ki; a divatos CSR elv (a vállalatok társadalmi felelősségvállalása) pl. az esetek többségében megfeleltethető az erkölcsi normáknak. Majd az előadó állítását múltbeli gazdasági „jó gyakorlatok” (best practices), illetve „hibák” (sokszor törvényszegések) konkrét közelmúltbeli példáival támasztja alá, és az utóbbiak reflektorfénybe állítását Babits Mihálynak a „vétkesek közt cinkos, aki néma” verssorával indokolja is.

Minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk.


Hozzászólások