19máj.
07

Műszakiak Bolyai Köre előadássorozat 11. előadás

Műszakiak Bolyai Köre előadássorozat 11. előadás

Ezúton meghívjuk az SZVT Műszakiak Bolyai Köre, „A műszaki értelmiség erkölcsi felelőssége” előadás és vitakörének soron következő előadására, melyre 2019. május 13-án (hétfő) 14:00 órai kezdettel kerül sor az SZVT székházának előadótermében (1126 Bp. Orbánhegyi út 14.) „Az ember és a közjó viszonya korunkban”címmel.

Előadó: Dr. Jávor András orvos, informatikus, a Magyar Kormánytisztviselői Kar tb. elnöke.

Az előadás rövid tartalma: A posztmodern kor átlagemberének gondolatvilágában a közjó, mint érték, vagy akár mint fontos társadalomszervező erő, gyakorlatilag fel sem merül. Az egyre jobban individualizálódó személy a saját sikerességében érdekelt és ezért folyamatos versenyben van az anyagi javakért és a társadalmi ranglétrán elért jobb pozíciókért. Az önzés, a kirekesztés mentalitása, a leselejtezés kultúrája, a legsérülékenyebbek emberi méltóságának mellőzése egyre jobban átitatja a társadalom szövetét. A „közömbösség globalizációja” szinte mindenhol tetten érhető. A ma embere a kooperációban is csak addig érdekelt, amíg az számára előnyt biztosít. Noha szavakban sokszor képes magasztos célokat is megfogalmazni, lett légyen szó környezetvédelemről, egészségügyről, oktatásról, stb., de saját életében sokszor a legcsekélyebb változtatásokat sem teszi meg (tömegközlekedés vs saját gépkocsi használat, adóelkerülés, egészséges életmód, stb.). Ez a mentalitás már a kisközösségek kohéziós erejét is veszélyezteti (pl. lakóhely, munkahely), de elvezethet a családtagok kihasználáshoz is, ami így erodálja a társadalom alapvető sejtjét, a családot is. A digitális kor információdömpingje sem segíti elő a nemzeti és kulturális értékek továbbhagyományozását. Mindezek következtében a közjó intézményrendszere szétesik, a „szociális szeretet” gyakorlása eltűnik a társadalomból. Ezért is folyamatosan tudatosítanunk kell, hogy mindannyian a történelem hatalmában állunk és egymásra vagyunk utalva.

Az előadó orvos (SOTE, 1972), szakorvos (belgyógyászat, társadalomorvostan), rendszerszervező (SZÁMALK, 1982), nyugalmazott közigazgatási államtitkár (1990-94, 2010-2012), a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke (2012-2017, tb. elnök 2017-), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem díszdoktora. Korábbi munkahelyei közül fontos megemlíteni, hogy 10 éven át volt a GYÓGYINFOK, ill. jogelődje, valamint 11 évig a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Informatikai Intézet igazgatója.

Az előadáson történő részvétel ingyenes, de kérjük, hogy részvételi szándékát ………-ig a veress@sednet.hu e-posta címen jelezni sziveskedjék.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Prof. Dr. Veress Gábor

Műszakiak Bolyai Köre elnöke


Hozzászólások