09jún.
30

Kísérleti képzés KKV-k részére

Kísérleti képzés KKV-k részére

A Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) olyan képzési programban való térítésmentes részvételre invitálja Önt, amely a cégek versenyképességének és munkahelymegtartó erejének növelését tűzte ki célul.

A 2-3 napos képzések 2009. június végétől kiscsoportos rendszerben, kifejezetten gyakorlatorientált és interaktív módon kerülnek lebonyolításra. Az e célra kidolgozott módszertan érdemi lehetőséget biztosít a résztvevők saját konkrét problémáinak, élet-, és vállalkozási helyzetük sajátosságainak megvitatására, egymás eddigi sikereinek megismerésére, a megszerzett tapasztalatok közös értékelésére és hasznosítására.

A programban való részvétel nem kíván semmilyen speciális előképzettséget, viszont megköveteli, a jelentkezők kellő motiváltságát, erőfeszítésekre való hajlandóságát és tényleges elkötelezettségét vállalkozásuk sikeresebb működtetése iránt. A résztvevőket ennek érdekében személyes interjú alapján választjuk ki.

Várjuk a KKV-k
- első számú vezetőit, operatív igazgatói, tulajdonosait
- humánpolitikai feladatokat ellátó vezetőit, munkatársait
- a KKV-k beszállítóit, illetve az outsourcing tevékenységért felelős vezetőit, munkatársait
- a témában érintett trénereket, tanácsadókat.

A szakmai anyag elsajátításához a hagyományos képzések mellett e-learning tanfolyamot is biztosítunk.

A programmal, illetve a jelentkezéssel kapcsolatban további információ awww.kkvkepzes.lapunk.hu web oldalon található.


Hozzászólások