10aug.
31

Felhívás a 2010 évi Gábor Dénes-díj adományozására

Felhívás a 2010 évi Gábor Dénes-díj adományozására

Az 1989-ben alapított és 2007 évben Kármán Tódor díjjal elismertNOVOFER Alapítvány, 22. alkalommal hirdeti meg a GÁBOR DÉNES-DÍJ felterjesztési felhívását.
 

Díjazási javaslatot a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek, ill. szövetségek vezetői, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakemberek nyújthatnak be.
 

Az előterjesztéssel kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatlap és a felhívás a www.novofer.hu honlapról letölthetők.

A Felterjesztők GÁBOR DÉNES DÍJ-ra javasolhatják azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező, jelenleg is tevékeny (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik valamely gazdasági társaságban vagy oktatási, kutatási intézményben:

  • kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
  • jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
  • tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez,
  • személyes közreműködésükkel nagyon jelentős mértékben és közvetlenül járultak hozzá intézményük innovációs tevékenységéhez.

 

A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők.
A díj nem egy életpálya elismerését, hanem az elmúlt 5 évben folyamatosan nyújtott, kiemelkedően eredményes teljesítmény elismerését célozza.
A díj csak egyetlen alkalommal nyerhető el és a Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.

Az előterjesztéssel kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatlap és a felhívás awww.novofer.hu honlapról letölthetők.

Az előterjesztést mind elektronikusan, mind papíralapon be kell nyújtani. Az elektronikus és a papíralapú jelölés beküldési/postára adási határideje 2010. október 8.
 

Nyilvános eredményhirdetés és díjátadás: 2010. december 16., Parlament

 

További felvilágosítás kérhető:
Garay Tóth János kuratóriumi elnöktől (06-30-900-4850) vagy Kosztolányi Tamás titkártól
(Fax: 319-8916  Tel: 319-5111, e-mail: alapitvany@novofer.hu) 

 


Garay Tóth János
a kuratórium elnöke
 

Szerkesztette: Garay Tóth János

Hozzászólások