19febr.
12

ATUSZ látogatás a GOLDBERGER textilipari múzeumba

ATUSZ látogatás a GOLDBERGER textilipari múzeumba

Meghívó!

Tisztelt Tagtársunk!

Az Anyagtudományi Szakosztály 2019. február 21-én, csütörtökön 11 órára látogatást szervez, a GOLDBERGER TEXTILIPARI MÚZEUMBA (1036 Budapest, Lajos utca 136-138.) amelyre ezúton tisztelettel meghívunk.

Megközelíthető: praktikusan a 10:38 órakor induló H5 hévvel, a Batthyányi térről. A Tímár utcánál kell leszállni (menetidő 6 perc). Onnan 230 méter a Műzeum, a Tímár utcán a Lajos utcáig, ott jobbra kell fordulni.

Találkozás: a Múzeum bejárata előtt 11 órakor.

Belépődíjak:

  • felnőtt 1400 Ft
  • nyugdíjas 700 Ft (70 felett ingyenes)

goldbergerAz Óbudai Múzeum–Goldberger Textilipari Gyűjteménye állandó kiállításával méltó emléket kíván állítani az 1784-ben, Goldberger Ferenc által alapított, és több mint 200 éven át fennállt textilgyár történetének. A kiállításnak kettős küldetése van: Egyrészt, öt nagy egységre bontva mutatja be azt a folyamatot, amely során a néhány fős manufaktúraként induló kékfestőműhely – a család egymást követő generációinak modernizálása következtében – világhírű vállalattá fejlődött. Ezzel nem csak Óbuda életére volt nagy hatással, hanem meghatározó szereplőjévé vált a korabeli magyar gazdaságnak, Majd választ kaphatunk arra, hogy miként létezett a szocialista gazdaságpolitika korszakában, illetve mi vezetett a megszűnéséhez. Másrészt kiállításarra is törekszik, hogy a gyár fejlődésének bemutatása közben – számos interaktív elem segítségével – érthetővé tegye a textilnyomás technológiáját.

Az első rész bemutatja a Goldberger család óbudai letelepedését, 18. századi történetét, majd az 1784-es kékfestőműhely alapítását. 1828–1875 során a családi manufaktúra  gyárrá fejlődött - Goldberger Sámuel, Goldberger Fülöp és a harmadik generáció. A második szakaszban kerül bemutatásra a kis kékfestőüzem fejlődésnek indulása, a család innovatív szemléletének köszönhető, számtalan technikai újítás bevezetése, amelyeknek következtében újfajta kelmék előállítására került sor. A fejlődés következtében a családi üzem gyárkiváltságot kapott, így megteremtődött annak lehetősége, hogy a kis üzemből nagy volumenű gyár alakuljon ki. Ennek során  mindent átható modernizáció történt - Goldberger Bertold és a negyedik generáció. Ebben a részben  a közel négy évtizedes időszak kísérhető nyomon: nagyarányú gépesítés, technikai újítások, modern technológiák alkalmazása. Goldberger Leó vezetése alatt az igazi elismerést és világsikert a két világháború közötti időszak (1913–1945) hozta meg a gyár számára. A kiállítás negyedik egységében végigkísérhető, hogy a vertikális vállalattá fejlődött üzemben készített textíliák miként hódították meg a világot, a folyamatos újításokkal előállított egyedi anyagok mekkora nemzetközi elismerést vívtak ki a „Goldbergernek”. A háborút követően, 1947–1997 között a Goldberger gyár a tervutasításos rendszerben működött egészen a felszámolásáig. Az utolsó részben a szocialista időszakban működő, majd a ’90-es évek végén bezáró gyár története, eseményeinek összefoglalása látható egyedi, interaktív elemeket felhasználó megjelenítésben.

A gyűjtemény története az 1950-es évekre nyúlik vissza. 1954-ben törvényerejű rendelet jelent meg a műszaki emlékek megőrzéséről, védelméről, amelynek hatására egyes iparágak – köztük a textilipar is – megkezdték saját múzeumuk, egyes gyárak pedig saját múltjukat őrző gyűjtemények létrehozását. A múzeum otthonaként először az óbudai Zichy-kastély került szóba, majd ezt követően 45 év alatt számtalan helyszín utén végül az óbudai Goldberger gyár műemlék épületébr költözött, amelyben 1999-ben nyílt meg a nagyközönség előtt a múzeum, négy állandó kiállítási egységgel és az évek során több időszaki kiállítást rendezve. 2011 novemberében az addig mostoha körülmények között működő múzeum épületét és műtárgyállományát és a gyűjtemény kezelésével járó feladatok ellátását átvállalta a III. kerületi önkormányzat. Így jött létre 2012. január 1-jén a Goldberger Textilipari Gyűjtemény, továbbá 2013 szeptembere óta a Goldberger család és az általuk alapított gyár történetét bemutató kiállítás.

Kérem részvételetek visszajelzését, nemleges esetben is ITT legkésőbb február 15-ig, mivel kellő számú jelentkezés esetén tárlatvezetést tudnak biztosítani!

Minden résztvevőnek élményekben gazdag szakmai látogatást kíván

Budapest, 2019. február 4

Legány Miklós
szakosztály titkár


Képgaléria


Hozzászólások