19máj.
09

Műszakiak Bolyai Köre előadássorozat 11. előadása

Műszakiak Bolyai Köre előadássorozat 11. előadása
Események

Időpont:

2019. május 13. 14:00 - 2019. május 13. 17:00

Hely:

1126 Bp. Orbánhegyi út 14.

Előadó:

Dr. Jávor András

Szakosztály:

Műszakiak Bolyai Köre

Ezúton meghívjuk az SZVT Műszakiak Bolyai Köre, „A műszaki értelmiség erkölcsi felelőssége” előadás és vitakörének soron következő előadására, melyre 2019. május 13-án (hétfő) 14:00 órai kezdettel kerül sor az SZVT székházának előadótermében (1126 Bp. Orbánhegyi út 14.) „Az ember és a közjó viszonya korunkban”címmel.

Előadó: Dr. Jávor András orvos, informatikus, a Magyar Kormánytisztviselői Kar tb. elnöke.

Az előadás rövid tartalma: A posztmodern kor átlagemberének gondolatvilágában a közjó, mint érték, vagy akár mint fontos társadalomszervező erő, gyakorlatilag fel sem merül. Az egyre jobban individualizálódó személy a saját sikerességében érdekelt és ezért folyamatos versenyben van az anyagi javakért és a társadalmi ranglétrán elért jobb pozíciókért. Az önzés, a kirekesztés mentalitása, a leselejtezés kultúrája, a legsérülékenyebbek emberi méltóságának mellőzése egyre jobban átitatja a társadalom szövetét. A „közömbösség globalizációja” szinte mindenhol tetten érhető. A ma embere a kooperációban is csak addig érdekelt, amíg az számára előnyt biztosít. Noha szavakban sokszor képes magasztos célokat is megfogalmazni, lett légyen szó környezetvédelemről, egészségügyről, oktatásról, stb., de saját életében sokszor a legcsekélyebb változtatásokat sem teszi meg (tömegközlekedés vs saját gépkocsi használat, adóelkerülés, egészséges életmód, stb.). Ez a mentalitás már a kisközösségek kohéziós erejét is veszélyezteti (pl. lakóhely, munkahely), de elvezethet a családtagok kihasználáshoz is, ami így erodálja a társadalom alapvető sejtjét, a családot is. A digitális kor információdömpingje sem segíti elő a nemzeti és kulturális értékek továbbhagyományozását. Mindezek következtében a közjó intézményrendszere szétesik, a „szociális szeretet” gyakorlása eltűnik a társadalomból. Ezért is folyamatosan tudatosítanunk kell, hogy mindannyian a történelem hatalmában állunk és egymásra vagyunk utalva.

Az előadó orvos (SOTE, 1972), szakorvos (belgyógyászat, társadalomorvostan), rendszerszervező (SZÁMALK, 1982), nyugalmazott közigazgatási államtitkár (1990-94, 2010-2012), a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke (2012-2017, tb. elnök 2017-), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem díszdoktora. Korábbi munkahelyei közül fontos megemlíteni, hogy 10 éven át volt a GYÓGYINFOK, ill. jogelődje, valamint 11 évig a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Informatikai Intézet igazgatója.

Az előadáson történő részvétel ingyenes, de kérjük, hogy részvételi szándékát ………-ig a veress@sednet.hu e-posta címen jelezni sziveskedjék.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Prof. Dr. Veress Gábor

Műszakiak Bolyai Köre elnöke


Hozzászólások